Therapie Zeist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.
 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Karlien Wijers als uw behandelende psychosociaal therapeut van Therapie Zeist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/WKKGZ). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Onder de WGBO valt ook dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt. Ik, Karlien Wijers, psychosociaal therapeut van Therapie Zeist, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 

Contactgegevens

 • Praktijkadres: Van der Merschlaan 10, 3705 TH Zeist
 • Website: www.therapie-zeist.nl
 • E-mail: info@therapie-zeist.nl
 • Telefoonnummer: 06-30258666
Karlien Wijers, eigenaar van Therapie-Zeist, is de functionaris gegevensbescherming.

Therapie Zeist respecteert ieders privacy en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die verschaft wordt, vertrouwelijk behandeld en naar beste kunnen beveiligd wordt. Hierbij wordt alles verwerkt volgens de regelgeving van Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG).
 

Welke persoonlijke gegevens worden er verwerkt?

Therapie Zeist verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt of hebt gemaakt van de diensten van de praktijk en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (geanonimiseerd)
 • Geboortedatum en –plaats, en geslacht
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens consulten, tijdens correspondentie of telefonisch
 • Huisarts, behandelaar, verwijzer en ziektekostenverzekering
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en internetbrowser
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken zijn gevoelige persoonsgegevens over jouw gezondheid en ziektegeschiedenis.

Momenten van verwerking

 • bij de aanmelding voor begeleiding m.b.v. het contactformulier
 • tijdens het intakegesprek
 • gedurende de looptijd van het traject

Doelen van het verwerken van deze persoonsgegevens

 • voor het professioneel en verantwoord kunnen uitoefenen van mijn werk als coach/therapeut
 • om indien nodig of gewenst contact met jou op te kunnen nemen
 • voor het voldoen aan de wettelijke verplichting (zoals de dossierplicht in het kader van de WGBO en de facturen in het kader van de belastingwet)
 • voor het afhandelen van de betaling
 • om jouw gedrag op de website te analyseren met als doel de website te kunnen verbeteren
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Therapie Zeist neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Met geautomatiseerde verwerking wordt hier een computerprogramma of -systeem bedoeld. De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.
 

Derden

Therapie Zeist verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het professioneel en verantwoord uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld het administratiekantoor) sluiten wij een verwerkersovereenkomst met een bindende afspraak over geheimhoudingsplicht.
 

Google Analytics

Jouw geanonimiseerde IP-adres wordt door Google Analytics gebruikt om jouw gedrag op de website te analyseren. Met deze informatie kan ik de website aanpassen, verbeteren of mijn diensten afstemmen op voorkeuren van de bezoekers.
 

Facebook en Linkedin

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de Privacyverklaring van Facebook en de Privacyverklaring van LinkedIn om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
 

Cookies of vergelijkbare technieken

Therapie Zeist gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in jouw browser van je computer, laptop of tablet. De cookies worden uitsluitend gebruikt om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. ook worden de cookies gebruikt om bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen te bewaren. je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van je browser verwijderen. zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee
 

Inzage, correctie, afmelden en/of verwijderen van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Therapie Zeist. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@therapie-zeist.nl.
Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
 

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd:

Therapie Zeist neemt de veiligheid van jouw privacy serieus. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
 

Meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich o.a. op huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier verder over de meldcode.

 

therapeut wijers zeist
Therapeute Karlien Wijers
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
Therapeut Zeist is lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde