De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie op therapie-zeist.nl geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Therapie Zeist Karlien Wijers - Praktijk voor Coaching & Training aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op therapie-zeist.nl op welke manier dan ook. Deze website bevat bovendien ook links naar websites van Derden, welke uitsluitend voor het gemak van de gebruiker worden verstrekt, zonder enige zeggenschap of controle over de inhoud van desbetreffende websites. Therapie Zeist Karlien Wijers - Praktijk voor Coaching & Training is daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Auteursrechten

Clientflow - Alle rechten voorbehouden. Niets uit op of deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clientflow (clientflow.nl).
therapeut wijers zeist
Therapeute Karlien Wijers
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
Therapeut Zeist is lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde